Storingen / Werkzaamheden

Klik hier voor een overzicht

Nieuws

Voor klachten over de dienstverlening van Lijbrandt Telecom kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

U kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie, nadat u eerst een klacht heeft ingediend bij Lijbrandt Telecom. Wordt de klacht niet opgelost, dan kunt u het geschil aan de Geschillencommissie voorleggen. Dit moet binnen 1 jaar na ontvangst van de schriftelijke reactie van Lijbrandt Telecom of binnen 1 jaar na het verstrijken van de datum waarop Lijbrandt Telecom aangeeft te reageren. De website van de Geschillencommissie is www.degeschillencommissie.nl.

Beschikbaarheid / Tarieven

Om de beschikbaarheid en tarieven van onze diensten op te vragen vult u hier uw postcode in:Online aanmelden

Klik hier

Hulp & Ondersteuning